1. Znajomość regulaminu wystawców nie zwalnia ze znajomości i przestrzegania regulaminu ogólnego MiNiuConu.
 2. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za status prawny prowadzonej działalności przez wystawców na NiuConie.
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za grafiki i media chronione prawem autorskim oraz za sprzedaż produktów bez licencji lub z jej naruszeniem.
 4. Rezerwacja stoiska jest równoznaczna z akceptacją regulaminu wystawców.
 5. Termin zgłoszenia stoisk zostanie podany oficjalnymi kanałami i potrwa wyłącznie czas podany w ogłoszeniu.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nieprzyjęcia stoiska bez uzasadnienia.
 7. Organizatorzy nie mają obowiązku przyjmować wszystkich chętnych, ani przestrzegania kolejności przesyłanych zgłoszeń.
 8. Dane stoiska przy zgłoszeniach nie ulegają zmianie. Czyli jeśli przy zgłaszaniu stoisko nie podało danych – faktury nie otrzyma i traktowane jest jak firma bez osobowości prawnej.
 9. Przy zgłaszaniu stoiska prosimy o informacje o planowanych nadstawkach, stojakach, regałach i innych ekspozycjach. Jeśli organizator nie wyrazi zgody, towar musi się mieścić w obrębie ławki. Jeśli w trakcie trwania imprezy jakikolwiek wystawca zostanie przyłapany na kwestiach nie ustalonych z organizatorem, ten ma prawo do usunięcia go z terenu imprezy, zabranie wejściówki i uniemożliwienie kiedykolwiek wystawienia się na imprezie.
 10. Cennik od piątku godzina 18:00 do niedzieli godzina 14:00 jest podany na stronie Internetowej organizatora  i nie podlegającą zmianie.
  1. Obecność namiotu należy uzgodnić z Organizatorem przed imprezą.
  2. Wystawca może się strać o zniżkę, jednak Organizator nie musi się zgodzić na proponowane warunki.
 11. Po przyjęciu stosika, wystawca ma czas na uiszczenie kwoty na wskazane konto w akceptacji zgłoszenia:
  1. do miesiąca czasu na opłacenie go. W przeciwnym wypadku akceptacja przepada.
  2. do miesiąca czasu na opłacenie kaucji rezerwacyjnej w wysokości 20% stoiska. W przypadku nie opłacenia reszty kwoty do końca czerwca rezerwacja przepada, a na to miejsce przyjmujemy inne stoisko. Kaucja rezerwacyjna jest nie zwracana!
  3. Jeśli stoisko zapłaciło kaucję i przyznano mu zgodę na zniżkę za promocję lub inne korzyści dla MiNiuConu, nie opłacenie w pełni stoiska nie zwalnia z ustaleń promocyjnych.
 12. Istnieje możliwość rozliczenia stoiska w barterze. Organizator zastrzega sobie prawo do decyzji w sprawie rozliczenia stoiska w tej formie. Barter liczony jest 50% od ceny sklepowej/okładkowej.
 13. Jest możliwość rezygnacji ze stoiska. Do końca czerwca zwrot w wysokości 50% poniesionych kosztów, później w wysokości 20%. Jeśli stoisko nie pojawi się na MiNiuConie, nie ma praw do zwrotów.
 14. Stoiska nie opłacone, nie będą miały przygotowanego miejsca do rozstawienia się. Organizator nie zwraca kosztów za przyjazd na imprezę wystawcy bez opłaconego stoiska i będzie odbierany jako próba wymuszenia.
 15. Miejsce stoiska wyznacza Organizator ds. Wystawców. Nie ma możliwości zmiany miejsca.
  1. Stoisko może opłacić wybór miejsca wg. cennika.
 16. Nie ma możliwości wynajmu stoiska na poszczególne dni imprezy.
 17. Zabrania się odsprzedawania miejsca, ławek i wejściówek osobom trzecim.
 18. Faktury VAT będą do odbioru na imprezie.
 19. Organizatorzy mają prawo do usunięcia stoiska w trakcie trwania imprezy, bez zwrotu kosztu wynajmu np. z powodu złamania regulaminu.
 20. Dla wystawców biorących odpowiednią ilość stolików przysługują wejściówki za darmo:
  – 1-2 stolik/i – 1 wejściówka,
  – 3-4 stoliki – 2 wejściówki
  – 5 i więcej stolików – 3 wejściówki
  Oraz dla stoisk biorących metraż przysługuje 1 wejściówka. Jeśli będą potrzebne dodatkowe, trzeba je będzie zakupić.
 21. Dodatkowe wejściówki dla wystawców :
  1. Wejściówki kupowane wraz ze stoiskiem, płatne są razem.
  2. Do końca listopada można dokupywać wejściówki na stoisko.
  3. Ilość dodatkowych wejściówek jest ograniczona.
  4. Wejściówek nie można odsprzedawać.
  5. Wystawca zobowiązuje się do przesłania listy osób do obsługi stoiska najpóźniej do 5 sierpnia .
  6. Lista podana do końca listopada jest niezmienna.
  7. Niewykorzystane wejściówki po zakończeniu listopada przepadają. Jeśli zgłaszający nie podał żadnych danych osób pracujących na stoisku, by uczestniczyć w imprezie musi nabyć pełną akredytację.
 22. Organizatorzy zobowiązują się do przygotowania miejsc wystawienniczych na co najmniej 2h przed rozpoczęciem imprezy.
 23. Organizatorzy postarają się by stoiska o podobnym towarze nie stały obok siebie, jest to jednak zależne od rodzaju zgłaszanych stoisk.
 24. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za kradzieże, zniszczenia wynikłe z działań wystawców lub uczestników. Wystawca zobowiązany jest do ubezpieczenia siebie, jak i wystawianych towarów we własnym zakresie.
 25. Organizatorzy nie odpowiadają za sytuacje losowe, ani brak dostępu do mediów.
 26. Organizatorzy nie mają w obowiązku zapewnienia wystawcom przedłużaczy. Stan przedłużaczy posiadanych przez wystawców nie powinien zagrażać zdrowiu lub życiu.
 27. Prąd zużywany przez sprzęt na stoisku będzie doliczany do ceny stoiska, za wyjątkiem kas fiskalnych.
 28. Jest zakaz produkcji na miejscu materiałów sublimacyjnych, używania pras termicznych itp.
 29. Organizacja nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki nadesłane na adres imprezy, za odbiór wysyłek, nie podpisuje ich odbiorów, nie pilnuje je ich. Wszystkie kwestie dostarczania przesyłek należy ustalić z firmą kurierską.
 30. Reklamacje przyjmowane są na adres wystawcy@niucon.pl do 3 dni od zakończenia Imprezy. Późniejsze wnioski nie będą rozpatrywane.
 31. Wszelkie rozbieżności od umowy i problemy prosimy na bieżąco zgłaszać do Organizatorów.
 32. Stoiska nie mogą zagradzać przejść ani zagrażać życiu i zdrowiu.
 33. Za zniszczenia wyrządzone na miejscu wynajmowanym przez stoisko zostanie wystawiona faktura.
 34. Wystawca zobowiązany jest do utrzymywania porządku do obrębie stoiska przez cały czas trwania imprezy. W przypadku jej braku zobowiązuje się do opłaty 100zł/dzień. Jeśli wystawca nie uporządkuje po sobie miejsca po zakończeniu imprezy, zostanie wystawiona faktura za usługę.
 35. Organizatorzy nie zapewniają noclegów wystawcom. Cena za nocleg nie jest wliczona w cenę stoiska. Nocleg dla wystawców po opłaceniu możliwy jest w budynku noclegowym.
 36. Miejsca wystawiennicze przyznawane są odgórnie przez organizatora. Samowolna zmiana miejsc będzie skutkowała karą finansową na trzykrotność ceny stoiska, które dokonało samowolnej zmiany miejsc.
 37. Zgłoszenia wystawców przeprowadzane są poprzez formularz zgłoszeniowy, dane przesłane zostaną potraktowane jako dane prywatne w myśl ustawy. RODO. A organizator (administrator danych) zobowiązuje się do przestrzegania zasad przechowywania oraz przetwarzania danych wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia przestrzeni wystawienniczej w trakcie imprezy.
  1. Dane można modyfikować w każdej chwili, a wgląd do nich posiadają jedynie osoby których one dotyczą.
  2. Organizator (Administrator) zobowiązuje się do usunięcia wszelakich danych do 30dni po zakończeniu imprezy MiNiuCon.
  3. Dane dodatkowo mogą zostać usunięte na życzenie osoby, których one dotyczą, lecz w takim przypadku organizator (administrator) nie będzie mógł zrealizować zamówienia przestrzeni wystawienniczej.
 38. Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji dotyczących sytuacji spornych, które nie zostały ujęte w regulaminie, jeśli te pozostawiają jakiekolwiek wątpliwość.